انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر زهرا خواجعلی
  
 اطلاعات تماس            تلفن:  23922185 (009821)
  نمابر:  ................  (009821)
  پست الکترونیک: z-khajali@tums.ac.ir
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغین